Patlayıcı Ortamlarda Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması

Posted by MSM Ex-Proof 24/04/2018 0 Comment(s)

Zone 0, Zone 1, Zone 2 Nedir?

 

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.

 

Genel Özellikler:

Gaz, toz, veya yanıcı madde buharı gibi patlayıcı ortamların bulunduğu sanayi kuruluşlarında, elektrikli aletlerin çıkardığı kıvılcım ve ark sonucundaki patlamayı engellemek amacıyla kullanılan özel malzemelerdir. Bu tip tehlikeli ve patlayıcı ortamlara Exproof, bu ortamda kullanılan elektrikli malzemelere de Exproof elektrik malzemeleri adı verilmektedir. Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun (Patlayıcı madde, hava ve patlamaya neden olabilecek bir kıvılcım vs.) bir araya gelmesi gerekir. Bu ihtimalin olabileceği her türlü ortamda Exproof elektrik malzemeleri kullanılması gerekmektedir.

 

Not: ZONE SINIFI; Zone 0 - Zone 1 içeren ortamlar içindir.

 

 

Zone 0 (Bölge 0):

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.

 

Zone 1 (Bölge 1):

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

 

Zone 2 (Bölge 2):

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.

 

Zone 20 (Bölge 20):

Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.

 

Zone 21 (Bölge 21):

Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

 

Zone 22 (Bölge 22):

Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

 

Not: Tabaka veya yığın halinde yanıcı tozların bulunduğu yerler de, patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.

 

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.

 

 

 

Zone Sınıfı Patlayıcı Atmosferin Mevcudiyeti Potansiyel Ateşleyici Kaynak Şu Durumda Yok Sertifikasyon Talimatı 94/9/EC’ye Göre Ekipman Kategorisi

Zone 0

Zone 20

sürekli veya uzun süreli veya sıklıkla normal çalışma ve bir korumanın ortadan kalkması veya iki bağımsız hata Evet (ATEX) Kategori 1

Zone 1

Zone 21

bazen ve düzensiz normal operasyon ve sık meydana gelen arızalar Evet (ATEX) Kategori 2

Zone 2

Zone 22

oluşması beklenmeyen ve yanlızca kısa bir süre için normal operasyon Evet (ATEX) Kategori 3